زراعت، در زمين هموارمى رويد، نه در سنگلاخ. حكمت هم در دل متواضع، آباد مى شود، نه در دل متكبّر و گردنكش

تیک درس

هنر متفاوت آموزش


تب Startup

تب Startup

تب Startup فهرستی از تمام اپلیکیش نهایی که زمان بارگذاری ویندوز به طور خودکار اجرا مي شوند را نمایش می دهد. ستون Startup Impact که با عناوین None, Low, Medium و High درجه بندی شده است، به شما نشان م یدهد که هر یک از این اپلیکیش نها چه میزان سرعت بارگذاری ویندوز را کند میکنند.
اگر میخواهید یک اپلیکیشن دیگر به طور خودکار با ویندوز اجرا نشود، تنها کافی است روی آن راست-کلیک كرده و گزینه disable را انتخاب کنید.
... بقیه در ادامه مطلب