زراعت، در زمين هموارمى رويد، نه در سنگلاخ. حكمت هم در دل متواضع، آباد مى شود، نه در دل متكبّر و گردنكش

تیک درس

هنر متفاوت آموزش


نظر سنجی برای ترفند ها

نظر سنجی برای ترفند ها


آیا از این ترفند ها و آموزش ها راضی بودید؟ کارایی برای شما داشت؟
چه قدر از این سایت راضی هستید؟

این ها سوالاتی هست که می خواستم از کاربران گرامی سایت تیک درس بپرسم

شرکت در نظرسنجی به ما انرژی می دهد