زراعت، در زمين هموارمى رويد، نه در سنگلاخ. حكمت هم در دل متواضع، آباد مى شود، نه در دل متكبّر و گردنكش

تیک درس

هنر متفاوت آموزش


روشهاي عملی تقویت حافظه از نظرطب اسلامی

روشهاي عملی تقویت حافظه از نظرطب اسلامی


امروز روش هایی برای تقویت حافظه برای شما تهیه شده انشالله از این روش ها استفاده کنید

  1. خوردن کندر در تقویت حافظه بسیار موثر است.
  2. گذاشتن حنا بر سر حتی اگر به مقدار کم باشد روشی عالی براي تقویت حافظه محسوب می شود.
  3. ذکر صلوات به طور عجیبی حضور ذهن و تقویت حافظه را به همراه دارد.
  4. دایم الوضو بودن باعث تقویت حافظه می شود. و .... بقیه روش ها در ادامه مطلب