زراعت، در زمين هموارمى رويد، نه در سنگلاخ. حكمت هم در دل متواضع، آباد مى شود، نه در دل متكبّر و گردنكش

تیک درس

هنر متفاوت آموزش


رابطه اینترنت و تقویت حافظه

رابطه اینترنت و تقویت حافظه


امروزه دسترسی به شبکه جهانی اینترنت امري عادي براي بسیاري از مردم شده است وبسیاري به راحتی می توانند به آن دست یابند.
اما باید ببینیم که تاثیر آن بر تقویت حافظه چیست؟ آیا حافظه افزایش می یابد یا نه؟ تجربه شما در مورد تقویت حافظه و اینترنت چه بوده است؟

برای دانستن جواب این سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید