زراعت، در زمين هموارمى رويد، نه در سنگلاخ. حكمت هم در دل متواضع، آباد مى شود، نه در دل متكبّر و گردنكش

تیک درس

هنر متفاوت آموزش


08/4 2018
vکاسبانِ موفق، شدیداً هدف گرا هستند، دقیقاً می دانند چه می خواهند و هر روز برای رسیدن به هدف هایشان تلاش می کنند.
vکارهایی که باید انجام بدهید تا به اهداف برسید را بنویسید و اولویت بندی کنید.
vبه سرعت اقدام کنید .(کار غیر مرتبط به اهدافتون رو انجام ندهید.)
vهر روز کارهایی انجام بدهید که باعث نزدیک تر شدن به اهدافتان شود.

برگرفته شده از: ticdars.ir

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود