زراعت، در زمين هموارمى رويد، نه در سنگلاخ. حكمت هم در دل متواضع، آباد مى شود، نه در دل متكبّر و گردنكش

تیک درس

هنر متفاوت آموزش


جزوه فصل دوم فیزیک یازدهم

جزوه فصل دوم فیزیک یازدهم


مخصوص آزمون 3 اسفند 97 قلم چی

در این قسمت از توضیحات جزوه فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی در مورد ساختار جزوه و درسنامه و آموزش آن توضیح می دهیم .جزوه فصل دو فیزیک یازدهم بصورت درسنامه ای کامل مطالب فصل جریان الکتریکی که جز فصل های مهم فیزیک یازدهم به شمار می رود را در بر می گیرد و در هر بخش از مطالب این فصل به طور مفصل به ارائه توضیحات آموزشی و کنکوری آن  پرداخته است . در جزوه فصل 2 فیزیک یازدهم توضیحات کاملی در بخش های مسائل حلی و درسنامه و متون کتاب ارائه شده است و نکات مهم و کنکور در ان ذکر شده است . یکی از مهم ترین نکاتی که هر دانش اموز سال یازدهم باید به آن اگاهی داشته باشد این است که متن کتاب درسی فیزیک یازدهم و سوالات حل شده آن ممکن است در کنکور سراسری مطرح شود و این مسئله در سال های اخیر وجود داشته است بنابراین باید متن کتاب درسی و مطالب حفظی و حلی را نیز به طور کامل بررسی نمایید .